Scène op een super 8-film

Ze groette hem en kwam
met wilde verhalen
er gleed een schaduw over hem
hij liet zich niet inzoomen
keek niet in de lens
terwijl zij nog lang niet was uitgepraat

hij droeg wit op dat moment
en hij was het die verbleekte
in het loze geruis van een spoel –
zij was al buiten beeld

zijn lach leek haast een vaarwel
en zij haastte zich naar hem
maar er was helemaal niets
er was een lach inderdaad
een schaterlach zelfs
maar die was trillend verdwenen –
een definitieve fade-out.

Harderwijk, 30 mei 2019

Gedicht geschreven ter gelegenheid van het poëziefestival ‘De Haarlemse Dichtlijn’ en daar ook voorgedragen. Geïnspireerd op het thema ‘Ze zag mij en groette’, een regel uit een gedicht van Sylvia Hubers. Mijn gedicht is ook opgenomen in de gelijknamige festivalbundel ISBN/EAN: 978-90-829912-1-5

 

e4f2d6a3-dcf9-4ace-836e-6197472778c8